لامپهای تترود

بعد از لامپهای تریود میرسیم به لامپهای تترود ! شکل زیر نمایی از داخل یک تترود را نشان میدهد .

تفاوتی که این لامپ داره وجود  شبکه مارپیچ مانندی دقیقا مثل گرید هست  که ما بین پلیت و گرید قرار داره .دقیقا همه  الکترونهایی که از طرف کاتد به آند در حال حرکتند توسط  پلیت جذب نمیشن  وجود این شبکه باعث جذب قسمت اعظم آن توسط پلیت میشه  .این شبکه که screen نام داره معمولا به کسری از ولتاژ آند با یک مقاومت وصل میشه . این شبکه از برگشتن الکترونهایی که توسط آند جذب نشده اند به گرید جلوگیری میکنه . چرا که این فیدبک باعث به نوسان در آمدن آمپلی میشه  ! و به نحوی گرید رو از فیدبک های ناخواسته آند که با کمی اختلاف فاز همراهه محافظت میکنه و دقیقا همین پس فاز نسبی هست که باعث به نوسان افتادن آمپلی میشه.

/ 0 نظر / 47 بازدید