آموزش ساخت آمپلیفایر و سیستمهای صوتی های فای

ایمیل نویسنده وبلاگ : Arefff@gmail.com

پارامترهای تعریف مشخصات فنی لامپ ها
نویسنده : عارف - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
 

پارامترهای مهمی که هنگام کار بایک لامپ و طراحی مدارات آمپلی فایر لامپی به آن نیاز خواهید داشت  !!

 

دو پارامتر پایه  عبارتست از mu یاهمان ضریب تقویت وgm که ضریب هدایت متقابل هست .

همانطور که در فرمول های بالا مشاهده میکنید  ضریب تقویت  از تقسیم تغییرات ولتاژ پلیت یا همان آند لامپ بر تغییرات گرید  بدست می آید . بدیهی است بزرگ بودن این عدد نشان از تغییرات ولتاژزیاد آند نسبت به گرید دارد یعنی بهره تقویت زیاد است

فرمول دوم  gm یا ضریب هدایت متقابل است که نشان میدهد در مقابل تغییرات ولتاژ ورودی چقدر جریان پلیت تغییر پیدا میکند

و یک فرمول مهم نشان دهنده مقاومت پلیت میباشد . که عبارتست از تغییرات ولتاژ پلیت بر جریان پلیت البته با یک مقدار ولتاژ ثابت در گرید این مقدار محاسبه میشود . بطور ساده این فرمول نشان میدهد که یک لامپ چگونه به عنوان یک مقاومت عمل میکند

برای درک بهتر اینکه این فرمول چگونه بدست آمده باید بدانید که از تقسیم mu بر gm مقاومت پلیت بدست میاد که با ساده کردن این کسر نهایتا مقاومت پلیت از رابطه بالا محاسبه میشود

سایر پارامترها واضح میباشند .