آموزش ساخت آمپلیفایر و سیستمهای صوتی های فای

ایمیل نویسنده وبلاگ : Arefff@gmail.com

» کانال تلگرام :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٥
» خنده بازار :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» ادامه مطالب :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» 2a3 refrence :: جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢
» 2a3 refrence :: جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢
» آموزش ساخت آمپلی فایر لامپی :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گربه ی بد !! :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» شاهکار روسی !! :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» آمپلی فایر گیتار الکتریک و های اند !!! :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» مطالبی در مورد لامپ ها :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» تبریک سال جدید :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» برد آمپلی فایر تمام ترانزیستوری setson :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» آمپلی فایر خوب رو چطور بشناسیم ؟ :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» مچ شدن بلندگو با آمپلی فایر :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» منبع تغذیه پری آمپلی فایر لامپی :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
» پری آمپلی فایر لامپی . :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» به یاد ایام !! :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» آمپلی فایر لامپی ؟! :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» بلندگوی carbon fiber /rohacell :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» آمپلی فایر ترانزیستوری با پری آمپلی فایر لامپی HYBRID AMPLIFIER :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» تعویض قطبهای سیم بلندگو ؟! چالشی جدید و جالب. :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» آپ دیت وبلاگ :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» تفاوت گوش دادن با شنیدن . وصدای رفرنس :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» علاقمندان های فای ؟! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» لامپهای ویژه !! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» دو مدل بلندگوی مورد پیشنهاد پرای پروژه اسپیکر :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» روش ابتکاری ساخت باکس اسپیکر :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» نکات ایمنی و استاندارد ترانس های برق ولتاژ بالا :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» لامپی که 110 سال یکسره روشن بوده است ! bulb + 110 years :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» تاثیر رکتیفایر لامپی :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» آموزش ساخت پروژه لامپی سینگل مونو :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» پنتود یا تریود ؟ :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Audio note Ongaku Japan :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» ترانس خروجی خوب شرط اصلی !! :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» سینگل لامپی 2a3 integrated :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» آموزش ساخت پروژه لامپی سینگل با لامپ 6v6 :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
» پوش پول اولترالاینر با kt88 :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» تبریک سال نود ویک :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» آی سی های Stk های فای یا .... ؟ :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» بلندگوهای مورد سفارش برای پروژه های اسپیکر سازی :: جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
» پاسخگویی خطی !! لازمه های اند :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» اهمیت بالانس فرکانسی در های اند :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» چرا منگر ؟! :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» خبرهای خوب :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» اولین اینتراستیج های موفق ایران :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» آمپلی فایر پوش پول اولترالاینر بدون فیدبک SETSON :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
» شروع آموزش ساخت پروژه های لامپی :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» اولین اینتر استیج های دست ساز ساخت ایران (شهرستان مرند) :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» تحلیل مدارات لامپی به زبان ساده . :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» اولین اینتراستیج های موفق ایران در آمپلی فایرهای 211 SETSON :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» لامپهای قدرت با جریان بالا :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
» صدای آمپلی فایر لامپی !! :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» معرفی چند بلندگوی خوب موجود درایران جهت پروژه های اسپیکر :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» گزارش تست و دمو مونو بلاک های ستسون در استودیو آوین آوا :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
» تست آمپلی فایر لامپی setson در استودیو آوین آوا :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» اهمیت منبع تغذیه آمپلی فایر :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
» 211 RCA :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» اهمیت ترانس برق در آمپلی فایر لامپی :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» آمپلی فایر چند وات ؟ خاصیت گوش انسان !! :: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠
» چرا لامپ و چرا ترانزیستور ؟ :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠
» مراحل ساخت و مونتاژ بلندگو :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
» سینگل با لامپ 100th :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
» Damping Factor یا همان شاخص تعدیل در آمپلی فایر چیست ؟ :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» قبول سفارش ساخت چک بلندگو (ترانس خروجی آمپلیفایر لامپی) :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» آمپلی فایر لامپی با لامپ زیبا 100TH :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» 100th سینگل برنده 2010 :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» سینگل با قدرت 160 وات !!! :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» سینگل پرقدرت با لامپی بسیار زیبا !! :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» مراحل ساخت یک پروژه لامپی (قسمت دوم) :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
» مونتاژ نقطه به نقطه (point to point) یا pcb ؟ :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» محاسبات ترانس بلندگو (چک بلندگو) پوش پول /سینگل choke calculating :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» قطعات مرغوب لازمه های فای :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» مراحل ساخت یک پروژه لامپی :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» پوش پول با تقسیم گرفاز دو تریودی !! :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» انواع بلندگو :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» الیاف فیبر کربن !! :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
» بلندگوی خوب !! :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» آپ دیت وبلاگ.!! :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» اکولایزر 8 کانال تمام لامپی !! full tube graphic equalizier :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» Air Gap چیست ؟ :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نا گفته های چک بلندگو در آمپلی فایر لامپی !! :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» صدای آمپلی فایر لامپی !! :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» آمپلی فایر لامپی ؟ آیا مطمئن هستید ؟ بلندگویتان چیست ؟ :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» لامپ خوب کدام نوع یا کدام برند ؟!؟!؟ :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
» تکنولوژی X-FI چیست ؟ یک منبع صوتی ایده آل !! :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» آمپلی فایر لامپی سینگل A2 با 811A :: پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٠
» خبرهای خیلی خیلی جالب !! :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» آمپلی فایر لامپی (سینگل 211) SE Tube Amplifier With Interstage transformers :: سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠
» سال نو مبارک ! :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» پری آمپلی فایر با E88cc :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» انتخاب لامپ خوب ؟-- ? how to choose a good tube valve :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» لامپ خوب چه مشخصه ای دارد ؟! :: جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩
» مفهوم و توجیه علمی اصطلاحات توصیف صدا مانند عمق وشفافیت و... :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» چرا لامپ در تقویت کننده های صوتی بهتر از ترانزیستور نتیجه میدهد !! :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» 2E22 یک DHP استثنائی !!! :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» تقسیم گرقاز در پوش پول ها !! Phase Splitter :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» معایب و مزایای آمپلی فایر لامپی پوش پول وسینگل :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» صدای آنالوگ واقعی با نوارهای مغناطیسی :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
» ابتکار روسها در ساخت لامپ :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» آمپلی فایر اینتگریتد ترانزیستوری Integrated stereo amplifier :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» SRPP (طبقه تقویت ولتاژ) :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» کاتد مشترک طبقه تقویت بهره (ولتاژ) :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» چه لامپی بهتر است ؟ :: جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩
» مقایسه لامپ و ترانزیستور !! :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
» چرا آمپلی فایر لامپی ؟ :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» ساخت آمپلی فایر لامپی !! :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩
» استفاده از نقره در ترانس بلندگو ؟ :: شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩
» چرا رکتیفایر لامپی ؟ :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» تن کنترلر با آپ امپ :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
» خبر خوب !! :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
» یک سوال ؟ :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
» گرفتن نتایج طلایی از لامپ !!! ساخت آمپلی فایر لامپی ایده آل :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
» hi end ترانزیستوری :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
» آیا حضور ترانزیستور از صحنه های فای محو شده ؟ :: جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
» استفاده از پنتود درحالت تریود :: جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
» چک بلندگو مخصوص حالت Ultra-linear :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» حالت کاملا خطی Ultra linear :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» روشهای درایو کردن لامپهای پنتود در طبقه قدرت :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» اکولایزر گرافیکی 5 کاناله :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
» کلاسیک وزیبا ! :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» پاور پروتکتور آمپلی فایر :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» پری آمپلی فایرفوق العاده لامپی با 12AX7 :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» سینگل کلاس A2 با لامپ قدرت DHT 811 :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» انتخاب با شماست لامپ یا ترانزیستور ؟ :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» تست تفاوت رفتار آمپلی فایر های لامپی و ترانزیستوری ! :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» معایب آمپلی فایر های لامپی و مزیت آمپلی فایر ترانزیستوری ! :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
» 211 ؟ :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
» منبع تغذیه سوئیچینگ برای آمپلی فایر ماشین :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
» کدام لامپ ؟ :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
» DHT ها چیستند ؟ :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
» لامپهای جدید بهتر و مطمئن ترند ! :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
» ترانزیستور یا لامپ ؟ :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
» لامپهای قدیمی بهترند یا تولیدات جدید ؟ :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» آمپلی فایر لامپی بصورت سینگل تریود :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» تصور شما از باس رفلکس چیه ؟ :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» مطالبی در مورد باند و بلندگو (اسپیکر) :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» ترانس پیچ و هسته ترانس :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» منبع تغذیه خوب ؟ :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» لامپهای پنتود pentode :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» دیود سیلیکونی بهتر است یا لامپی ؟ :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» لامپهای تترود :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» پارامترهای تعریف مشخصات فنی لامپ ها :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» لامپهای سه قطبی یا تریود :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» لامپهای یکسو کننده یا تیوب رکتیفایر :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» سابقه فعالیت وبلاگ :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» فروش برد آماده آمپلی فایر تمام ترانزیستوری :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» سه بعدی کننده صدا :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» آمپلی فایر لامپی :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» آمپلی لامپی یا ترانزیستوری ؟ :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» آمپلیفایر تمام ترانزیستوری :: جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩
» آمپلی چند کاناله ؟ :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» تامین قطعات ولوازم برای ساخت سیستم های صوتی !! :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
» سابقه فعالیت وبلاگ .... :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳